Home Tin tổng hợp Văn Trường trêu Quốc Việt ngay khi hội quân U23 Việt Nam tại Qatar