Giao lưu truyền thống giữa Tạp chí Bóng đá và những người bạn

Giao lưu truyền thống giữa Tạp chí Bóng đá và những người bạn

Lớp Cao cấp Lý luận Chính trị khóa 4 Công đoàn Giao thông Vận tải gồm các học viên đến từ Bộ Giao thông Vận tải, các cơ quan ban ngành Trung ương và Hà Nội. Tổng biên tập Tạp chí Bóng đá Nguyễn Văn Phú cũng là học viên của lớp. Tại buổi giao lưu, những người bạn đã ôn lại những kỷ niệm cũ và cùng chúc nhau sức khoẻ, thành công trên cương vị công tác nhằm đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú đã giới thiệu về gia đình Bóng đá, định hướng, chiến lược xây dựng toà soạn hội tụ và truyền thông đa phương tiện. Với tư cách là tạp chí hàng đầu về thể thao, thương hiệu Bóng đá luôn là địa chỉ tin cậy cho bạn đọc, góp phần vào sự phát triển của bóng đá nước nhà. Đặc biệt, hành trang có được tại lớp Cao cấp Lý luận Chính trị khóa 4 Công đoàn Giao thông Vận tải đã giúp Ban Biên tập và cá nhân Tổng Biên tập Nguyễn Văn Phú có cảm hứng, định hướng bồi dưỡng lớp cán bộ kế cận. Đến nay, toàn bộ các thành viên Ban Biên tập Tạp chí đều có bằng Cao cấp Chính trị, tạo ra nền tảng cho sự ổn định, phát triển của toà soạn.

Bài mới nhất

Bài liên quan