Home Tin tổng hợp Chương Thị Kiều đua với thời gian, tìm kiếm cơ hội dự World Cup nữ